image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

สิงหาคม 3, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด