image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1

กรกฎาคม 7, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด