image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัดสำนักงานการปฎิรูิปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

มิถุนายน 20, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด