image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7855 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 29, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด