image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 21, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด