image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง)

ส.ป.ก.ระยอง ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลละหาร ตำบลปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง และตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

          พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำฆ้อ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา, ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง และตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ 2536

        พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง และตำบล กะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

         พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสำนักทอง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลตะพง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง และตำบลชากบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

         พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

ป้ายกำกับ
ล่าสุด