image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

เมษายน 24, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

***************************

นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน การรายงานผลความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดระยอง