image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนเมษายน

เมษายน 21, 2566 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหงัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พิซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมฯ