image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2566

เมษายน 13, 2566 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2566 ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 เป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมีนายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง