image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมงานสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือ "วันขึ้นปีใหม่ไทย" ประจำปี 2566

เมษายน 12, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมงานสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพร นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ "วันขึ้นปีใหม่ไทย" ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง