image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตและรดน้ำขอพร

เมษายน 11, 2566 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2565 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง จัดพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือ "วันขึ้นปีใหม่ไทย" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง #alrosmart