image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

มีนาคม 27, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด