image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565

มีนาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 ณ อาคารอบรมและเรียนรู้โครงการศุนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด