image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2566

มีนาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด