image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าสถานที่จัดประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 24, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง