image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระสอบ) โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวฯ แห่งที่ 2 จำนวน 440 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 1, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด