image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 25, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด