image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินอัตราค่าเช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 31, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด