image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลกมลา

กรกฎาคม 2, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางสาวมารีนา มะสาแม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด