image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Moblie Unit) ในระดับตำบล

กรกฎาคม 2, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายนิรุทย์ ศิริวาริน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Moblie Unit) ในระดับตำบล โดยบริการในด้านการโอนสิทธิ และมรดกสิทธิ และคำร้องการอนุญาตการใช้ประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินมาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด