image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกร ภายใต้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรกฎาคม 2, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ต้นทุเรียนหมอนทอง ต้นมังคุด ต้นส้มควาย มะพร้าวกะทิ ต้นพริกไทย ต้นสักทอง ต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา ต้นพะยูง และปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด