image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

มิถุนายน 25, 2564 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอำมริต คงแก้ว ปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดพื้นที่นำร่องรับนำท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourusm Sandbox) และรักษาความสะอาดภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ตำบลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด