image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

มิถุนายน 24, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านทางระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด