image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 28, 2565 | ภาพข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2565

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
@==========================@

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

*กิจกรรมช่วงเช้า
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (นายอรัญ  มาชาตรี) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม

 

*กิจกรรมช่วยเย็น
 

กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ (นายสิทธิพงศ์  หอประสิทธิ์กุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน) เข้าร่วมกิจกรรมในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต

ป้ายกำกับ
ล่าสุด