image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พฤษภาคม 20, 2563 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด