image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งมังกร ณ เขตอนุรักษ์ฯ กุ้งมังกรของจังหวัดภูเก็ต บริเวณเกาะขนาน

พฤษภาคม 20, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วนงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งมังกร ณ เขตอนุรักษ์ฯ กุ้งมังกรของจังหวัดภูเก็ต บริเวณเกาะขนาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนันสนุนลูกพันธุ์ฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 จำนวน 200,000 ตัว
ป้ายกำกับ
ล่าสุด