image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มอบถึงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว

พฤษภาคม 20, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วนงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มอบถึงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19
ป้ายกำกับ
ล่าสุด