image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัยไวรัสโควิด 19
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนเมษายน 2563 นายอำมริต คงแก้ว ปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) และรักษาความสะอาดภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ป้ายกำกับ
ล่าสุด