image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ธันวาคม 18, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด