image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ออกพื้นที่รังวัดที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย

พฤศจิกายน 10, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (กลุ่มงานช่างและแผนที่) ออกพื้นที่ดำเนินการรังวัดแปลงที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยหาน ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ป้ายกำกับ
ล่าสุด