image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมโครงการ “จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอเจาะไอร้อง”

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

   วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายประเสริฐ กองสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางก้อติม๊ะ จันทร์หอม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นราธิวาส ออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ “จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ โรงเรียนบูกิต  หมู่ที่ 3 ตำบลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร       ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

  ส.ป.ก.นราธิวาส ได้จัดนิทรรศการและมอบส.ป.ก.4-01 จำนวน 4 ราย 4 แปลง เนื้อที่ 9-0-44 ไร่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ส.ป.ก. กฎหมายทั่วไป มอบเอกสารเผยแพร่ มอบกล้าไม้ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง จำนวน 300 ต้น ให้เกษตรกรที่มาใช้บริการ จำนวน 68 ราย