image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

มกราคม 6, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด