image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร ณ บ้านดง หมู่ 8 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ...
ป้ายกำกับ
ล่าสุด