image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

... ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแปลงที่ดินให้เกษตรกร ณ บ้านหนองแซง หมู่ 1 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม...

ธันวาคม 27, 2565 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด