image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.นครพนม แก้ไขปัญหาแนวเขตและแก้ไขปัญหาทางสารธารณะ

มิถุนายน 16, 2565 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.นครพนม แก้ไขปัญหาแนวเขตและแก้ไขปัญหาทางสารธารณะ ...ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มฎหมาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินและแนวเขตทางสาธารณะ ท้องที่เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสวาท หมู่ 11 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

ป้ายกำกับ
ล่าสุด