image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาแปลงที่ดินทับซ้อน

กรกฎาคม 27, 2565 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาแปลงที่ดินทับซ้อน ...ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในที่ดินกรณีทับซ้อน ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม...

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด