image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2566 ...ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน บ้านพันห่าว หมู่ 13 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ...
ป้ายกำกับ
ล่าสุด