image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

.... วันที่ 3 มีนาคม 2566 ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย บ้านโชคอำนวย หมู่ 11 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพพนม จังหวัดนครพนม ...
ป้ายกำกับ
ล่าสุด