image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

... วันที่ 10 มีนาคม 2566 ส.ป.ก.นครพนม ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านพันห่าว หมู่ 13 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม...

มีนาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด