image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 15, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด