image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ขนาด 3,000 ตารางเมตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 17, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด