image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้รับจ้างเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กรกฎาคม 27, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด