image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) ปีงบประมาณ 2565

กรกฎาคม 18, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด