image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 18, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด