image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 29, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด