image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิต ขนาด 3,000 ตารางเมตร ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

มีนาคม 4, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด