image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ และบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กุมภาพันธ์ 17, 2565 | ภาพข่าว

                              วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดย นายประสิทธิ์  พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ และบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เวลา 07.00 น. ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก   พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด