image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บุคลากรห้องสมุด

ธันวาคม 2, 2563 | หน้าเว็บ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขติดต่อ

E-mail

นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริบรรณารักษ์ชำนาญการ02-6299041wenwark@hotmail.com
นายอดิราช ท้วมละมูลนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ02-6299041-
นางสาวชัชดา น่วมโตเจ้าหน้าที่ห้องสมุด02-6299041-

 

 

 

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด