image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 26, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด