image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ๖ ล้อ ISUZU หมายเลขรหัส ส.ป.ก.๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๑-๖๓/๐๐6 สำหรับดำเนินการโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ ๘ แปลง ๖๐๓ ปริมาณดินขุด ๘๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 26, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด